Toelichting

Subsidie voor kleine landschapselementen

Wat?

Kleine landschapselementen zijn groene structuren zoals een haag of een bomenrij die mee het zicht in het landschap bepalen. Zoals:

Haag of haagkant

Een haag of haagkant is een lijnvormige aanplant die door snoei in vorm wordt gehouden.

Houtkant of houtwal

Een houtkant of -wal is een strook grond die met bomen, struiken en kruiden begroeid is.

Knotboom

Een geknotte boom kan alleen staan in het landschap of in een bomenrij.

Bomenrij

Een lijnvormige opeenvolging van bomen van dezelfde soort, grootte en leeftijd.

Hoogstamfruitboom

Een aanplanting van minstens 10 hoogstammige fruitbomen die niet voor commerciële doeleinden gebruikt wordt.

Poel

Een put gevormd op natuurlijke wijze of door menselijke ingreep. Geen tuinvijvers.

Griend

Een hakhoutopstand van wilg of els (wijmenakker).

Waarvoor krijg je subsidies?

KLE

Aanplant of aanleg

Onderhoud

Haag of haagkant

€ 0,5 per plant, min. 25 m

€ 0,70 per m per jaar

Houtkant of houtwal

€ 0,5 per plant, min. 25 m

€ 0,70 per m² per 5 jaar

Knotboom

€ 15 per stuk of € 2,5 per poot, min. 50 m

€ 4 per boom per 5 jaar

Bomenrij

€ 15 per stuk of € 2,5 per poot, min. 50 m

€ 0,50 per boom per jaar

Hoogstamfruit

€ 15 per boom, min. 10 bomen

€ 0,50 per boom per jaar

Poel

€ 5 per m³ graafwerk, min. 40 m²

€ 120 per poel per 5 jaar

Griend

€ 0,05 per m², min. 1000 m²

€ 0,02 per m² per jaar

Voorwaarden:

  • de aanvrager is eigenaar of gebruiker (mits toestemming van de eigenaar).
  • gelegen op grondgebied Beveren, in of grenzend aan de landelijke ruimte.
  • alle kleine landschapselementen die ecologisch waardevol zijn. De landschapselementen moeten uit inheems en streekeigen plantgoed bestaan.

Hoe?

U kan uw aanvraag indienen via het digitaal loket.