Toelichting

Premie voor het plaatsen van een zonneboiler

Wat?

Met een zonneboiler kunt u de warmte van de zon gebruiken om uw sanitair water op te warmen. Een of meerdere zonnecollectoren, die u zowel op een hellend als op een plat dak kan monteren, zorgen voor de opvang van de zonnestralen.

Voorwaarden:

  • enkel particuliere woningen komen in aanmerking;
  • zwembadverwarming is uitgesloten;
  • de thermische zonnecollectoren mogen maximum 1 m boven de dakrand van een plat dak van een vergund gebouw komen. In andere gevallen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Hoe?

U kan uw aanvraag indienen via het digitale loket.

Regelgeving:

  • de subsidie bedraagt 20% van de kostprijs (incl. plaatsing en BTW) met een maximum van 500 euro;

de premie kan slechts éénmaal per adres worden toegepast.