Toelichting

Premie superisolerend glas

Wat?

U kunt een premie aanvragen voor superisolerend glas (glas + raamprofielen).

De premie bedraagt 20 EUR per m² geplaatst glas met een maximum van 750 EUR.

Voorwaarden:

  • de premie geldt voor particulier woningen en appartementen;
  • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen;
  • de premie is enkel van toepassing voor verbouwingen en niet voor nieuwbouw;
  • het superisolerend glas dient te zijn geplaatst door een erkend aannemer;
  • aan de beide en afzonderlijke U-waarden van zowel beglazing als raamprofielen dient voldaan te worden:
    • voor de beglazing maximum 0,7;
    • voor de raamprofielen maximum 2,2;
  • de premie is niet van toepassing voor veranda’s.

Hoe?

De premie kan worden aangevraagd tot 1 jaar na factuurdatum via het digitale loket.

Uitzonderingen:

De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen.

Afleverende dienst:

Stedenbouw