Toelichting

Premie voor laagenergiewoningen

Voorwaarden:

  • de premie is enkel voor particulieren
  • de aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van de EPB-aangifte en het daaruit voortvloeiende energieprestatiecertificaat
  • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie en superisolerend glas
  • fotovoltaïsche zonnepanelen tellen niet mee in de berekening van het E-peil

Hoe?

U kan uw aanvraag indienen via het digitale loket.

Regelgeving:

De premie bedraagt € 4000, € 3000 of € 2000 voor woningen en € 2000 voor appartementen. Deze premie is afhankelijk van de energieprestatie (E-waarde) en de isolatiewaarden (K-waarde):

  • € 4000 bij kleiner of gelijk aan E30 en K15
  • € 3000 bij kleiner of gelijk aan E40 en K25
  • € 2000 bij kleiner of gelijk aan E50 en K30

Het EPB-attest mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Afleverende dienst:

Stedenbouw